Quang Dien Energy Co., Ltd.

Quang Dien Energy Co., Ltd.

Xóm 2 Xích Thổ Hồng Thái, An Dương, Hải Phòng
+84 936 696660
越南 Vietnam.png

业务详情

并网/离网
离网
安装规模
小光伏系统
安装地区
越南
组件供应商

其他办事处

国家:
越南
地址:
Hai Phong
最后更新
2020年12月4日