Noritake Co., Ltd.

Noritake Co., Ltd.

公司页面: equipment material
3-1-36, Noritake-shinmachi, Nishi-ku, Nagoya-shi, Aichi 451-8501
+81 52 5617111
日本 Japan.png

员工信息

员工数
5,097

业务详情

设 备 类 型
硅棒/硅锭生产设备: 硅棒切割设备,硅棒研磨设备
电池片制造设备: 干燥炉,烧结炉
最后更新
2019年8月15日 更新以上信息