Nisshinbo Mechatronics Inc.

Nisshinbo Mechatronics Inc.

2-31-11, Ningyo-cho, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 103-8650
+81 564 551111
+81 564 550311
日本 Japan.png

员工信息

员工数
2698

业务详情

设 备 类 型
电池组件完整生产线,电池组件用太阳模拟器,层压机,电池组件缺陷测试仪
薄膜组件完整生产线,太阳模拟器
母公司
Nisshinbo Holdings Inc.

LinkedIn用户

最后更新
2017年2月6日 更新以上信息