Harbin Long Xin Import & Export Trading Co., Ltd.

Harbin Long Xin Import & Export Trading Co., Ltd.

公司页面: application panel
黑龙江省哈尔滨市哈尔滨路东区309号
+86 451 57642598
中国大陆 China.png

业务详情

晶体硅
单晶硅,多晶硅
功 率 范 围(Wp):
36-
生产状况
贴牌生产
最后更新
2020年1月3日 更新以上信息