Hind High Vacuum Company Pvt Ltd

Hind High Vacuum Company Pvt Ltd

No 17, Phase 1, Peenya Ind. Area, Bangalore, 560 058
+91 80 41931000
印度 India.png

员工信息

员工数
800

业务详情

设 备 类 型
晶体硅电池组件制造设备: 电池组件用太阳模拟器
薄膜组件制造设备: 薄膜电池物理气相沉积设备,薄膜电池溅射设备,薄膜电池减反射膜涂装设备,薄膜电池等离子体化学气相沉积设备
最后更新
2020年11月10日 更新以上信息