192V 30A-300A

济南德明电源设备有限公司
价 格:
起价 ¥2,080 / 台 *
技术类型: MPPT
产品质量保证: 2 年
地区: 中国大陆 中国大陆
注意: 您的询盘将直接发送至济南德明电源设备有限公司

替代产品

TriStar MPPT

Morningstar
建议零售起价 ¥3,420 / 台 *
 • 技术类型: MPPT
 • 产品质量保证: 5 年
 • 标称系统(电池)电压: 12 - 48 V
 • 电池类型: --
 • 防护等级: IP 20
 • 最大太阳能输入功率: 3200 W
 • 电池电压运行范围: 8 - 72 V
 • 峰值转换效率: 99.00 %
 • 自身损耗: --
 • 端子(导线尺寸): 35.0 mm2

产品特点

产品型号
192V30A 192V50A 192V60A 192V80A 192V100A 192V150A 192V200A 192V300A
产品规格  
功率
5800 W 9600 W 11500 W 15400 W 19200 W 28800 W 38400 W 57600 W
价格
¥2,080 / 台 * ¥2,240 / 台 * ¥2,690 / 台 * ¥4,480 / 台 * ¥4,700 / 台 * ¥8,390 / 台 * ¥11,200 / 台 * ¥16,800 / 台 *
电性能参数  
最大太阳能输入功率
5800 W 9600 W 11500 W 15400 W 19200 W 28800 W 38400 W 57600 W
电压@最大太阳能输入功率
290 VDC 290 VDC 290 VDC 290 VDC 290 VDC 290 VDC 290 VDC 290 VDC
最大太阳能电池板开路电压
500 V 500 V 500 V 500 V 500 V 500 V 500 V 500 V
标称系统(电池)电压
192 V 192 V 192 V 192 V 192 V 192 V 192 V 192 V
最大电池充电电流
30 A 50 A 60 A 80 A 100 A 150 A 200 A 300 A
自身损耗
≤ 150 mA ≤ 150 mA ≤ 150 mA ≤ 150 mA ≤ 150 mA ≤ 150 mA ≤ 150 mA ≤ 150 mA
一般参数  
尺寸(高/宽/厚)
720x570x230 mm 720x570x230 mm 720x570x230 mm 720x570x230 mm 720x570x230 mm 690x590x1300 mm 690x590x1300 mm 700x620x1620 mm
重量
28.00 Kg 28.00 Kg 28.00 Kg 28.00 Kg 26.00 Kg 115.00 Kg 120.00 Kg 145.00 Kg
浮充充电电压
220.0 V 220.0 V 220.0 V 220.0 V 220.0 V 220.0 V 220.0 V 220.0 V
电池类型 胶体, AGM, 排气铅酸, 锂离子
充电阶段 浮充, 均衡
温度补偿系数 -4mV/°C@2V
温度补偿范围 -35 ~ +80 °C
防护等级 IP 20, IP 65
工作温度 -30 ~ +60 °C
相对湿度 0 - 90 %
最大运行海拔 3000 m
通信端口 RJ 45, 以太网, RS 232, USB, RS 485, WLAN
显示屏 LCD, LED
语言 英语, 中文, 日语, 韩语, 法语, 西班牙语, 德语, 意大利语
温度传感器
冷却方式 风扇冷却
防护性能  
防护性能 短路保护, PV反接保护, PV过压保护, 夜间PV反向电流保护, 电池反接保护, 过载保护, 过充电保护, 过放电保护, 过温保护
PDF  
下载公司产品详情

济南德明电源设备有限公司

山东省济南市二环北路8666号2幢 
员工数: 200
给该供应商发送信息

有用联系人

Contact Face
Katherine Zhang
Contact Face
Lisa Jiang

相关产品

 • ¥1,680 / 台 *
  48V60A - 120V...
  济南德明电源设... MPPT
 • ¥43.7 / 台 *
  TTN-K10A
  浙江腾腾电气有... PWM
 • ¥5,380 / 台 *
  480V 30A-250A
  济南德明电源设... MPPT
 • SR-ML2420/30/...
  深圳硕日新能源... MPPT
 • ¥4,010 / 台 *
  384V 30A-250A
  济南德明电源设... MPPT
 • SR-HP 24-48 3...
  深圳硕日新能源...
 • ¥2,070 / 台 *
  240V 30A-300A
  济南德明电源设... MPPT
 • SR-HP2410/20
  深圳硕日新能源... PWM
 • ¥2,080 / 台 *
  220V 30A-300A
  济南德明电源设... MPPT
 • ¥3,420 / 台 *
  TriStar MPPT
  Morningstar MPPT
 • ¥4,480 / 台 *
  120V 100A-200A
  济南德明电源设... MPPT
 • ¥860 / 台 *
  ProStar
  Morningstar PWM
 • ¥71.7 / 台 *
  12V/24V 10A/1...
  济南德明电源设... Other
 • ¥466 / 台 *
  EcoPulse
  Morningstar PWM
 • ¥602 / 台 *
  24V30A - 48V3...
  济南德明电源设... Other
 • ¥9,700 / 台 *
  Rosefinch XXL
  宁波高新区阁朗... MPPT
 • ¥1,650 / 台 *
  120V20A - 220...
  济南德明电源设... Other
 • ¥3,340 / 台 *
  Rosefinch L
  宁波高新区阁朗... MPPT
 • ¥3,580 / 台 *
  10KW/5KW
  济南德明电源设... PWM
 • ¥258 / 台 *
  SLAC-I48V Ser...
  青岛普量新能源... PWM
 • ¥1,680 / 台 *
  120V 30A-80A
  济南德明电源设... MPPT
 • CIS-MPPT (15-...
  Phocos MPPT
 • 50KW240V
  济南德明电源设... PWM
 • CMLsolid (30 ...
  Phocos PWM
 • 100KW480V
  济南德明电源设... PWM
 • ¥93.2 / 台 *
  SLAC-MH (10A-...
  青岛普量新能源... PWM
 • ¥2,080 / 台 *
  240V 30A-80A
  济南德明电源设... MPPT
 • ¥323 / 台 *
  LCB Solar Pum...
  青岛普量新能源... Other
 • ¥2,260 / 台 *
  12V 80A-120A
  济南德明电源设... MPPT
 • LCWS-B
  Abest Solar MPPT
 • ¥1,350 / 台 *
  24V 50A-120A
  济南德明电源设...
 • MCC Series
  Abest Solar MPPT
 • ¥1,120 / 台 *
  48V 30A-80A
  济南德明电源设... MPPT
 • ¥3,940 / 台 *
  48V 100A-200A
  济南德明电源设... MPPT
 • ¥1,790 / 台 *
  96V 30A-200A
  济南德明电源设... MPPT