Smart MPPT Series(10A-15A)

青岛普量新能源技术有限公司
价 格:
起价 ¥191 / 台 *
技术类型: MPPT
产品质量保证: 2 年
地区: 中国大陆 中国大陆
注意: 您的询盘将直接发送至青岛普量新能源技术有限公司

替代产品

 • 技术类型: MPPT
 • 产品质量保证: 5 年
 • 标称系统(电池)电压: 12 - 24 V
 • 电池类型: 胶体, AGM, 排气铅酸
 • 防护等级: --
 • 最大太阳能输入功率: --
 • 电池电压运行范围: --
 • 峰值转换效率: --
 • 自身损耗: 15 mA
 • 端子(导线尺寸): 2.5 mm2

产品特点

产品型号
1010 1075 1175
产品规格  
功率
130 / 260 W 130 / 260 W 200 / 400 W
价格
¥262 / 台 * ¥191 / 台 * ¥262 / 台 *
电性能参数  
最大太阳能输入功率
130 / 260 W 130 / 260 W 200 / 400 W
电压@最大太阳能输入功率
12 / 24 VDC 12 / 24 VDC 12 / 24 VDC
最大太阳能电池板开路电压
90 V 60 V 60 V
标称系统(电池)电压
12 / 24 V 12 / 24 V 12 / 24 V
最大电池充电电流
10 A 10 A 15 A
最大输出负载电流
10 A 10 A 15 A
自身损耗
≤ 5 mA ≤ 5 mA ≤ 5 mA
峰值转换效率
98.00 % 98.00 % 98.00 %
一般参数  
尺寸(高/宽/厚)
85x145x30 mm 85x145x30 mm 85x145x30 mm
重量
600.00 Kg 600.00 Kg 600.00 Kg
端子(导线尺寸)
1.0 - 2.5 mm2 1.0 - 2.5 mm2 1.0 - 2.5 mm2
均衡充电电压
14.8 / 29.6 V 14.8 / 29.6 V 14.8 / 29.6 V
提升充电电压
14.5 / 29.0 V 14.5 / 29.0 V 14.5 / 29.0 V
浮充充电电压
13.7 / 26.4 V 13.7 / 26.4 V 13.7 / 26.4 V
电池类型 胶体, AGM, 排气铅酸, 镍镉, 锂离子, 镍氢
充电算法 4 Stage
充电阶段 提升, 吸收, 浮充, 均衡
温度补偿系数 4.17mV/°C@25V
防护等级 IP 65
工作温度 -35 ~ +60 °C
存储温度范围 -40 ~ +75 °C
相对湿度 0 - 100 %
最大运行海拔 400 m
显示屏 LED
温度传感器
冷却方式 自然冷却
防护性能  
防护性能 短路保护, PV反接保护, PV过压保护, 夜间PV反向电流保护, 电池反接保护, 过载保护, 过充电保护, 过放电保护, 过温保护

青岛普量新能源技术有限公司

No. 69, Yinshatan Road, Economic and Technology Zone, Qingdao, Shandong
员工数: 50
给该供应商发送信息

有用联系人

Contact Face
Jay Mo

来自青岛普量新能源技术有限公司的其他15个系列产品

 • ¥92.2 / 台 *
  SLAC-MH (10A-...
  PWM
 • ¥255 / 台 *
  SLAC-I48V Ser...
  PWM
 • ¥319 / 台 *
  LCB Solar Pum...
  Other
 • ¥270 / 台 *
  Magic MPPT DC...
  MPPT
 • ¥42.6 / 台 *
  SLAC-SL(5A-20...
  PWM
 • ¥135 / 台 *
  Smart MPPT Se...
  MPPT
 • ¥121 / 台 *
  Smart MPPT Li...
  MPPT
 • ¥2,840 / 台 *
  SLAC-EH5 80A ...
  MPPT
 • ¥4,570 / 台 *
  SLAC-EH6
  MPPT
 • ¥170 / 台 *
  MPPT-DC&DC-Li...
  MPPT
 • ¥319 / 台 *
  Magic Series...
  MPPT
 • ¥156 / 台 *
  SLAC-H(30A-50...
  PWM
 • ¥213 / 台 *
  SLAC-I (20A-6...
  PWM
 • ¥85.1 / 台 *
  SLAC-SL(10A-2...
  PWM
 • ¥248 / 台 *
  SLAC-I 60V
  PWM