Boviet Solar

Boviet Solar

B5-B6, Song Khe-Noi Hoang Industrial Zone, Song Khe District, Bac Giang City, Bac Giang Province, 21000
+84 969 165 799
越南 越南

员工信息

员工数
-1
有用联系人

公司描述

业务详情

高效晶体硅
背钝化 (PERC),双面
功 率 范 围(Wp):
355-555
母公司
Boway Alloy

产品

光伏组件

 • Vega Series Bi...
  360 ~ 375 Wp 双面,背钝化 (PERC)
 • Vega Series Bi...
  440 ~ 450 Wp 双面,背钝化 (PERC)
 • Vega Series Bi...
  440 ~ 450 Wp 双面,背钝化 (PERC)
 • Vega Series Bi...
  530 ~ 555 Wp 双面,背钝化 (PERC)
 • Vega Series Bi...
  435 ~ 460 Wp 双面,背钝化 (PERC)
 • Gamma Series M...
  355 ~ 370 Wp 背钝化 (PERC)
 • Gamma Series M...
  430 ~ 450 Wp 背钝化 (PERC)
 • Gamma Series M...
  355 ~ 375 Wp 背钝化 (PERC)
 • Gamma Series M...
  440 ~ 455 Wp 背钝化 (PERC)
 • Gamma Series M...
  440 ~ 450 Wp 背钝化 (PERC)
 • Gamma Series M...
  530 ~ 550 Wp 背钝化 (PERC)

业务详情

原材料类型
电池片
电池片外销/电池片自用
电池片外销,电池片自用
电池片
电 池 技 术:
单晶硅,背钝化 (PERC),topcon
母公司
Boway Alloy
最后更新
2023年8月31日 更新以上信息

公司新闻