ISSOL Building Integrated Photovoltaics

ISSOL Building Integrated Photovoltaics

Z.I. des Plenesses, Rue du Progrès, 18 B-4821 Dison (Liège)
+32 87 719081
比利时 Belgium_(civil).png

员工信息

有用联系人
Contact Face
Corinne SEMAILLE
Contact Face
Sophie VAESEN
Contact Face
David OTTEN

业务详情

薄膜
BIPV:
BIPV
新型组件设计
透明太阳能电池,屋顶瓦以及屋顶板
功 率 范 围(Wp):
50-600
母公司
Buildings & Retrofit S.A./N.V
生产状况
贴牌生产

产品

晶体硅

 • Cenit 200/220 ...
  210 ~ 250 Wp 单晶硅
 • Cenit 200/220 ...
  210 ~ 250 Wp 单晶硅
 • Cenit 220 Solr...
  140 ~ 150 Wp 单晶硅
 • Cenit 150 Ligh...
  140 ~ 150 Wp 单晶硅
 • Cenit 150 Ligh...
  110 ~ 120 Wp 单晶硅
 • Cenit 200/220 ...
  200 ~ 240 Wp 多晶硅
 • Cenit 220
  230 Wp 多晶硅
 • Cenit 220 Solr...
  130 ~ 140 Wp 多晶硅
 • Cenit 150 Ligh...
  130 ~ 140 Wp 多晶硅
 • Cenit 150 Ligh...
  100 ~ 110 Wp 多晶硅

使用该品牌安装商实例

最后更新
2020年5月9日 更新以上信息