Power Electronics S.L.

Power Electronics S.L.

Polígono Pla de Carrases, CV-35, Salida 30, 46160, Liria, Valencia
Click to show company phone
西班牙 西班牙

业务详情

零 部 件 类 型
逆变器,记录仪
逆变器
并网,离网,混合
已知销售商数量
逆变器 1 销售商

产品

逆变器

 • FS3190M2-FS319...
  3190 kW
 • FS3510M2-FS351...
  3510 kW 混合
 • FS3430M2-FS343...
  3430 kW 混合
 • FS3350M2-FS335...
  3350 kW 混合
 • FS3270M2-FS327...
  3270 kW 混合
 • HEMK 690V
  2530 ~ 3800 kW 并网
 • HEMK 660V
  2340 ~ 3510 kW 并网
 • HEMK 630V
  2310 ~ 3465 kW 并网
 • HEMK 600V
  2200 ~ 3300 kW 并网
 • HEMK 645V
  2365 ~ 3550 kW 并网
 • HEMK 615V
  2255 ~ 3380 kW 并网
 • HEM FS3510M
  3630 kW 并网
 • HEM FS3430M
  3550 kW 并网
 • HEM FS3350M
  3465 kW 并网
 • HEM FS3190M
  3300 kW 并网
 • HEM FS3270M
  3380 kW 并网,离网

销售商

业务详情

服务类型
软件,培训
软件类型
监控
产品
Freesun
语言
提供的课程
设计/安装
交付方式
现场教学
教学语言
英语
最后更新
2022年3月22日 更新以上信息