M10/MC/C-100 Series

Willings Co., Ltd.
类型:
功率范围: 50~100 kW
地区: 韩国 韩国
注意: 您的询盘将直接发送至Willings Co., Ltd.

替代产品

Sunlenty Series

深圳市尚科新能源有限公司
 • 类型: 离网
 • 产品质量保证: 5 年
 • 防护等级: IP20
 • 尺寸: 550x300x225 mm
 • 重量: 27.4 kg

产品特点

产品型号
C-50 M10-75 MC-75 M10-100 MC-100 C-100
输入参数(直流)  
最大输入电压
1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V
最小输入电压
580 V 350 V 580 V 350 V 580 V 580 V
最大输入电流
166.6 A 166.6 A 222 A 222 A 166.6 A
MPP(T)电压范围
580~800 V 450~850 V 580~800 V 450~850 V 580~800 V 580~800 V
输出参数(交流)  
最大输出功率
50 kW 75 kW 75 kW 100 kW 100 kW 100 kW
交流电压范围
334.4~418 V 334.4~418 V 334.4~418 V 334.4~418 V 334.4~418 V 334.4~418 V
标称交流电压
380 V 380 V 380 V 380 V 380 V 380 V
功率因数 (cosθ)
0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
总谐波失真 (THDi)
< 5 % < 5 % < 5 % < 5 % < 5 % < 5 %
最大效率
98 % 98 % 98 % 98 % 98 % 98 %
欧洲效率
97 % 97 % 97 % 97 % 97 % 97 %
一般参数  
防护等级 IP20, IP44, IP65
显示屏 LCD

Willings Co., Ltd.

+82 31 3263000
www.willings.co.kr
韩国
7-3, Chobu-ro, 54 Beon-gil, Mohyeon-eup, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyenggi-do, 17037
注意: 您的询盘将直接发送至Willings Co., Ltd.

相关产品

 • SL-B Series
  Willings
 • AC LVC Series
  Willings
 • SL-CH Series
  Willings