Toshiba Mitsubishi-Electric Industrial System Corporation (TMEIC)

Toshiba Mitsubishi-Electric Industrial System Corporation (TMEIC)

3 Chome-1-1 Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo-to, 104-0031
+81 3 54419100
日本 Japan.png

员工信息

员工数
2,602
有用联系人
Contact Face
Ms Liu
Contact Face
David He

业务详情

零 部 件 类 型
逆变器,储能系统,转换器
逆变器
并网
功率范围(kWp):
100-3200
已知销售商数量
逆变器 2 销售商

产品

逆变器

 • SOLAR WARE 500E
  600 kW 并网
 • SOLAR WARE 1000
  1000 kW 并网
 • SOLAR WARE 630E
  700 kW 并网
 • SOLAR WARE 2700
  2500 ~ 2700 kW 并网
 • SOLAR WARE 2550
  2550 kW 并网
 • SOLAR WARE Sam...
  -- kW 并网
 • SOLAR WARE 2220
  2222 kW 并网
 • Solar W...
  -- kW 并网

销售商

最后更新
2021年1月8日