Qingdao Power World Co., Ltd.

Qingdao Power World Co., Ltd.

266000山东省青岛市南区海口路9号5栋1单元101室
Click to show company phone
中国大陆 中国大陆

员工信息

有用联系人
Contact Face
Carl
Contact Face
sales dep.

业务详情

晶体硅
单晶硅,多晶硅
功 率 范 围(Wp):
10-300
薄膜
非晶硅:
其他
BIPV:
BIPV
功 率 范 围(Wp):
90-100

产品

光伏组件

 • PW5-100Wp-125-...
  100 Wp 单晶硅
 • PW5-150Wp-156-...
  100 ~ 150 Wp 单晶硅
 • PW215-270Wp-15...
  215 ~ 270 Wp 单晶硅
 • PW125-135Wp-12...
  125 ~ 135 Wp 单晶硅
 • PW140-160Wp-12...
  140 ~ 160 Wp 单晶硅
 • PW170-195Wp-12...
  170 ~ 195 Wp 单晶硅
 • PW175-200Wp-15...
  175 ~ 200 Wp 单晶硅
 • PW195-225Wp-15...
  195 ~ 225 Wp 单晶硅
 • PW260-350Wp-15...
  260 ~ 350 Wp 单晶硅
 • PW5-165Wp-156-...
  100 ~ 165 Wp 多晶硅
 • PW170-190Wp-15...
  170 ~ 190 Wp 多晶硅
 • PW195-210Wp-15...
  195 ~ 210 Wp 多晶硅
 • PW215-270Wp-15...
  215 ~ 270 Wp 多晶硅
 • PW260Wp-156-66P
  260 Wp 多晶硅
 • PW260-320Wp-15...
  260 ~ 320 Wp 多晶硅

业务详情

零 部 件 类 型
逆变器,充电控制器
充电控制器
技术类型
MPPT,PWM
逆变器
并网,离网
最后更新
2022年3月16日 更新以上信息